kazalonaprej

Karta

Zemljevid je, poleg kompasa, pri orientaciji in »branju pokrajine« nepogrešljiv. Na razmeroma majhni površini nam predstavlja vse značilnosti območja - celo tiste, ki jih v pokrajini ne vidimo.
Že v poglavju o kartografiji smo spoznali, da je popačenje na karti tem manjše, čim manjši del zemeljskega površja karta prikazuje. Takšen zemljevid prikazuje tudi več podrobnosti. 

Za orientacijo so najugodnejše topografske karte v merilu 1:25000. Na kartah, ki so risane v tem merilu, razločimo dovolj podrobnosti in značilnosti pokrajine, istočasno pa je prikazano območje dovolj veliko, da ne izgubimo pregleda in osnovne orientacije v prostoru.Karte dobiš na občinskih geodetskih upravah, na Geodetskem zavodu v Ljubljani, Šaranovičeva 12, ali pa v knjigarnah.
 

za radovedne