za radovedne

Posploševanje (generalizacija) zemljevida

Vseh objektov in stanj ne moremo prikazati v naravni velikosti in dejanskih razmerjih, zato jih združujemo ali prikažemo pojav z določenim znakom (naselja, rastje, plazovi, močvirja...).

Pri manjšanju merila zemljevida vidimo vedno manj podrobnosti.