kazalonaprej

Karta 

Orientiranje karte

Pri delu z zemljevidom moramo najprej uskladiti objekte in smeri na zemljevidu s tistimi v naravi - pravimo, da karto orientiramo:
  • po naravnih znakih (smer severa s pomočjo ure, letnic na panjih...)
  • z uskladitvijo linij (potek železnice, reke, ceste...) ali objektov   v pokrajini s tistimi na karti
  • s kompasom

postopekORIENTIRANJE KARTE S KOMPASOM


Ko je karta »postavljena« proti severu (strani neba na karti in v naravi se skladajo), izvedemo geografsko in topografsko orientacijo, ugotovimo lastno stojišče ter reliefne posebnosti in določene objekte okoli nas. 

postopekGEOGRAFSKA IN TOPOGRAFSKA ORIENTACIJA