Orientiranje karte


Orientiraj poljubno topografsko karto ter izvedi geografsko in topografsko orientacijo!