kazalonaprej

Karta 

Lega točk na karti

3. Določevanje stojišča

Pri hoji s karto in kompasom je pomembno določanje lastnega stojišča. Neprestano moramo primerjati objekte na karti in v naravi. Tako bomo sproti sledili naši stojiščni točki. Opazujemo potek cest, križišč, objekte, mostove, rastje, reke, pritoke, slemena, vrhove ter merimo s časom hoje (okoli 5 km/h po nerazgibanem, planem in ravnem terenu).

Za določitev natančnega stojišča na karti znanim objektom vrišemo obratne azimute, ki jih lahko tudi izračunamo.Primer: Hodimo po neznanem terenu. Na karti ne najdemo točne lege našega stojišča. Levo na vzpetini je cerkev, desno pred nami pa osamljeno drevo. Oba vidna objekta najdemo na karti, naše stojišče je nekje vmes.

postopekDOLOČEVANJE STOJIŠČA