Določevanje stojišča s pomočjo obratnega azimuta

 • z našega stojišča do cerkve izmerimo smerni kot, ki znaša 270o
 • odštejemo 180o, obratni azimut torej znaša 90o 
 • karto orientiramo
 • na limbu kompasa nastavimo kot 90o
 • na karti poiščemo cerkev in levi spodnji (!) vogal kompasa postavimo nanjo
 • kompas vrtimo na mirujoči karti, dokler se smer severa na limbu ne pokrije z namagnetenim delom igle
 • določili smo obratni smerni kot, pod katerim z našega stojišča vidimo cerkev
 • od cerkve narišemo poltrak ob levem robu kompasa 
 • postopek ponovimo še za določevanje obratnega azimuta osamljenega drevesa
 • naše stojišče na karti je točno na presečišču obeh poltrakov 

 •  

Obratni azimut je azimut, merjen z izbrane točke proti našemu stojišču. 
Merimo ga z našega stojišča tako, da:

 • azimutu prištejemo 180o (če je azimut manjši od 180o)
 • od azimuta odštejemo 180o (če je azimut večji od 180o)