kazalonaprej

Karta 

Lega točk na karti

2. Merjenje in preračunavanje razdalj

Podobno kot v naravi tudi pri določevanju lege točk na karti potrebujemo podatke o smeri in o oddaljenosti.

Razdaljo med dvema točkama na karti lahko točno določimo tako, da izmerimo razdaljo na karti in jo s pomočjo merila pretvorimo v dejansko razdaljo. 
Ne pozabi, da nam merilo pove, kolikokrat je prikazano površje na karti pomanjšano! Primer: S pomočjo merila na karti najlažje preračunavamo zračne razdalje. Kako pa zmerimo dejanske razdalje med dvema točkama na karti po vijugasti cesti?

postopekMERJENJE DOLŽIN KRIVIH POTI NA KARTIza radovedne