Krive razdalje na karti izmerimo s pomočjo ravnila, vrvice ali s krivinomerom. Najprej izmerimo razdaljo na karti, jo pretvorimo (glede na merilo zemljevida) v dejansko razdaljo.


Orientacija - taborniški priročnik. Več avtorjev. Ljubljana, 1983.
Krivinomer (kurvimeter)