Kolikokrat je pomanjšana karta, ki je risana v merilu 1:25000? Koliko znaša v naravi razdalja 1 cm na isti karti? Kako dolga pa je razdalja v naravi, če znaša na isti karti 17 cm in 4mm? 

Koliko v resnici znaša 56 mm dolga razdalja na karti, ki je risana v merilu 1:5000?
 

Na poljubnem zemljevidu izračunaj, koliko znaša razdalja po cesti med krajema Trebnje in Kočevje! 
 

namig