kazalonaprej

Karta

Lega točk na karti

1. Določevanje smeri točk na karti 

Smerni kot na karti merimo podobno kot v naravi. Najprej moramo stanje v naravi uskladiti s stanjem na karti. Potem določeni točki na karti določimo smerni kot.Primer: Od lastnega stojišča, ki ga na karti poznamo, izmerimo smerni kot proti znani točki na karti. 

postopekMERJENJE AZIMUTA ZNANE TOČKE NA KARTI
Primer: Na poznanem stojišču na karti poznamo smer in oddaljenost nepoznane točke na karti. V tem primeru dobimo podatke zapisane podobno kot pri iskanju točke v naravi (npr. 174o - 45 m). 

postopekISKANJE TOČKE Z ZNANO LEGO