ISKANJE TOČKE Z ZNANO LEGO
  • karto orientiramo
  • na limbu nastavimo dano vrednost azimuta
  • spodnji levi (ali desni) vogal kompasa položimo na karti v točko stojišča
  • cel kompas (ne limba in karte) vrtimo tako dolgo, da se označba severa pokrije s severnim polom igle
  • ob levem (ali desnem) robu kompasa potegnemo poltrak z začetkom na spodnjem robu kompasa
  • preračunamo dano razdaljo do točke in jo na karti odmerimo