MERJENJE AZIMUTA ZNANE TOČKE NA KARTI
  • karto orientiramo
  • spodnji levi (ali desni) vogal kompasa položimo na karto v točko stojišča
  • levi (ali desni) rob kompasa usmerimo proti iskani točki (karte ob tem ne premikamo!)
  • limb vrtimo tako dolgo, da se označba severa pokrije s severnim polom magnetne igle (pri kompasih, ki imajo prosto vrtečo in namagneteno celo vetrovnico, ta postopek izpustimo)
  • na limbu odčitamo azimut