kazalonaprej

Karta

Lega točk na karti

Osnovo orientaciji v prostoru predstavlja določanje lege posameznih točk in stojišča.

Točke na karti določimo:

  • z opisom ("branje karte")
  • s presečiščem dveh ali treh azimutov
  • s koordinatami v stopinjski mreži (npr. določevanje zemljepisne širine in dolžine)
  • s pomočjo izmerjenega azimuta na karti in preračunane razdalje