kazalonaprej

Hoja s karto in kompasom

Pri hoji s karto in kompasom je potrebno: 
  • poznati start in cilj poti
  • znati določiti smer gibanja na karti in v naravi  - upoštevamo tudi naklon zemljišča, prehodnost čez reke, ovire ipd. 
  • poiskati najboljšo pot na karti
  • znati meriti razdalje (prehojena in preostala pot)
  • znati določiti stojišče na karti
  • primerjati karto s pokrajino in stojiščem - znati "brati karto"  - opazujemo pokrajino pred seboj in jo primerjamo z zemljevidom (ugotavljamo objekte, vode, rastlinstvo, poraslost terena, relief...)