kazalonaprej

Hoja

... s pomočjo karte


Pri hoji po neznanem terenu lahko zadostuje samo karta. 

Branja karte se naučimo samo z večkratno praktično uporabo. Obvezno je poznavanje topografskih znakov, prvin orientacije in merjenja razdalj