2. naloga - risanje terenske skice

Preizkusiš se lahko tudi v risanju terenske skice (zemljevida):
  • v okolici doma si izberi območje, veliko 100 m x 100 m
  • karto boš narisal v merilu 1:500
  • izberi si simbole, s katerimi boš na svoji skici prikazal predmete, objekte, stavbe, ceste...
  • izmeri smeri (azimute) posameznim objektom, ki jih boš narisal na karti 
  • izmeri razdaljo do teh objektov
  • pomanjšane razdalje prenesi na karto v izmerjeni smeri in objekte s svojimi izbranimi znaki vriši na skico 
  • karto opremi z naslovom, legendo, merilom ter navedi avtorja in smer severa