1. naloga - branje karte

Natisni tole stran in s pomočjo karte reši nalogo! 
Pozor! Ko boš stiskal nalogo boš verjetno porušil tudi ustrezno velikost karte in merilo 1:25000 ne bo več veljalo; torej bodo razdalje zaradi pomanjšanja/povečanja stiskane karte (ali že slike) neizmerljive. Pri tem upoštevaj, da je stranica kvadrata koordinatne mreže na prikazanem izseku topografske karte 1:25000 dolga 1 km!)

Iz centra Velenja kreneš po cesti, ki proti severovzhodu vodi proti ______________________ do kmetije Cigler. Po južnem robu kamnoloma prideš proti jugozahodu do makadamske ceste. Zadnji del poti si se (napiši-spuščal/vzpenjal) _________________. Vzhodno (VJV) od tebe je 1025m oddaljen vrh ______________. Južno od tebe se nahaja naselje Vinska Gora, severno naselje ________________, na vzhodu pa je _________ m visoki Ramšakov vrh. Proti jugovzhodu se spustiš do makadamske ceste pri kmetiji Vodošek. Od tu nadaljuješ pot proti kmetiji (2280 - 425m) _________________, do katere je po cesti ________ m. Južno od te kmetije se na razdalji 450m nahaja cerkev Sv. _______________ . Od cerkve greš proti zahodu in na drugem križišču zaviješ levo, čez Podvine proti jugu vse do asfaltiranega dela ceste. Na levi strani ceste je na koncu asfalta most in pred cestnim usekom zaviješ proti jugu po občasni strugi manjšega potoka, čez sadovnjak,  na vrh Kranjčevega koglja, kjer je cilj pohoda. Severni in vzhodni del vzpetine sta porasla z ________________gozdom. Vrneš se lahko proti zahodu do kmetije Štokovnik ali proti severovzhodu do Grajerja. Bližja je pot do _________________ (ali so glavno cesto mimo njega že asfaltirali ali še ne?), položnejša pa do ______________________.

namig