za radovedne

Izračunavanje naklonaE - ekvidistanca (na karti poiščemo višinsko razliko med dvema izohipsama)
i - interval (izmerimo razdaljo in pretvorimo s pomočjo merila karte)

Primer:
 
E = 20 m
i = 500 m
N = naklon