HOJA DO NEZNANEGA CILJA

Od stojišča želimo priti do neznane točke A, o kateri poznamo podatke: 97o - 1300 m.

  • orientiramo karto in jo pritrdimo, da se ne premika
  • na vetrovnici nastavimo smerni kot 97o
  • prislonimo spodnji desni vogal kompasa v stojišče in vrtimo ohišje kompasa, dokler se severni pol magnetne igle ne pokrije z označbo severa na vetrovnici
  • ob desnem robu ohišja kompasa potegnemo iz stojišča poltrak (določili smo smer točke A) ter odstranimo kompas 
  • preračunamo razdaljo 1300 m in jo odmerimo na zemljevidu - izbrana točka je cilj 
  • odmerimo azimut v naravi ter viziramo na cilj (ali v smeri cilja, če ga ne vidimo) 
  • pred nami je še 1300 m (zračna razdalja!) dolga pot

  •