Magnetna deklinacija (odklon) *

Magnetna igla kaže proti magnetnemu severu (M), ki se spreminja zaradi spreminjanja Zemljinih magnetnih polov ter Sončeve aktivnosti. Poznamo tudi geografski sever (G), kjer navidezna Zemljina os v polih prebode zemeljsko površino in kartografski sever (K) - koordinatna mreža na topografski karti se vedno ne ujema popolnoma z geografsko severno smerjo zaradi uporabe različnih projekcij.


* skica je zgolj stiliziran prikaz