Literatura

 • Bergant, J. 1975: Z zemljevidom in kompasom na pot. Ljubljana. 
 • Brinovec, S., Košak, M. 1994: Zemljepis za 6. razred OŠ. Učbenik. MK. Ljubljana. 
 • Geografija - leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana, 1977.
 • Geografija 1, 1990. Več avtorjev. Srednje izobraževanje. Učbenik. MK. Ljubljana.
 • Grelot, J.P. 1999. Unescov glasnik - slovenska izdaja, št. 38, L XI, december 1999. Ljubljana.
 • Ivanšek D., 1999. Spoznavanje domače pokrajine. Vaje za delo na terenu. Rokus. Ljubljana. 
 • Korošec, B. 1978: Naš prostor v času in projekciji. Ljubljana. 
 • Kristan, S. 1994: Osnove orientiranja v naravi. Didakta. Radovljica.
 • Orientacija - taborniški priročnik. Več avtorjev. Ljubljana, 1983.
 • Senegačnik, J. Drobnjak B., Otič, M. 1998: Živim v Evropi. Zemljepis za 6. razred OŠ. Modrijan. Ljubljana.
 • Vrišer, I. 1982: Uvod v geografijo. FF. Ljubljana.
 • Zemljevidi in njihovi ustvarjalci. Unescov glasnik - slovenska izdaja, št. 38, L XI, december 1999. Ljubljana.