kazalo

Vrste zemljevidov


Zemljevid prikazuje zemeljsko površje s pomočjo dogovorjenih znakov. 

Splošni zemljevidi prikazujejo splošne elemente na zemeljskem površju: značilnosti reliefa, rečno mrežo, obale, naselja, komunikacije in druge rezultate človeškega dela in življenja. 

Tematski (posebni) zemljevidi poudarjajo eno ali dve posebnosti (tematiki), ostale značilnosti pa načrtno zanemarjajo. Pogostokrat ponazarjajo take pojave, ki jih na zemeljskem površju ne vidimo (meteorološke, geološke, temperaturne značilnosti, gostoto poselitve, zaposlenost prebivalstva...).

 
naloga
za radovedne