za radovedne

 
Triangulacija

je postopek izmere na zemeljskem površju, ki temelji na dejstvih, da v trikotniku, kjer poznamo stranico in dva kota, lahko izračunamo še ostali dve stranici in tretji kot. Pri tej izmeri dobimo mrežo trikotnikov, ki jo orientiramo z astronomskimi meritvami in jo postopoma razčlenimo na mreže I., II., III. in IV. reda. Ta mreža je osnova za vse nadaljnje geodetske izmere.