Senegačnik, J. Drobnjak B., Otič, M. 1998: Živim v Evropi. Zemljepis za 6. razred OŠ. Modrijan. Ljubljana.

Prikaz valjne, stožčne in azimutne projekcije.