za radovedne

Oprema zemljevida

  • matematični elementi: merilo, koordinatno omrežje, projekcija, geodetske točke (trigonometrične točke - imajo točno določeno zemljepisno lego, in nivelmanske točke - dobljene so z niveliranjem in imajo točno določeno nadmorsko višino), stopinjsko omrežje...
  • fizičnogeografski elementi: hidrografsko omrežje, obale, relief, vegetacijsko-pedološka sestava...
  • družbenogeografski elementi: naselja, komunikacijsko omrežje, znaki gospodarske dejavnosti ter nekateri znaki upravne in politične razdelitve ozemlja...
  • ostali elementi: geografska imena, dopolnilne skice, označbe avtorjev, št. izvodov...