za radovedne
Sodobna kartografija je tesno povezana z nekaterimi drugimi vedami:
  • geodezija: natančni podatki o obliki in dimenzijah zemlje in koordinate trigonometričnih točk
  • fotogrametrija: aerofotogrametrija je osnova kartiranja v krajih, kjer ni izvedena geodetska izmera
  • astronomija in gravimetrija: pomagata pri določevanju geografskih koordinatnih točk z astronomskim opazovanjem in ugotavljanjem sile težnosti
  • geografija: osnovni podatki o naravnih in družbenih pojavih in njihovi medsebojni povezanosti
  • grafika: obravnava tehnološko in umetnostno plat izdelovanja kart
  • poligrafija: se ukvarja s tehnologijo tiskanja kart