kazalonaprej

Opredelitev kartografije


Kartografija je nauk o risanju in izdelovanju zemljevidov ter o upodabljanju zemeljske površine s kartami. Bistven element vsakega zemljevida je tudi zunanji videz. 

Nemški kartograf Max Eckert: 
"Kartografija je krasna mešanica znanosti in umetnosti".

H kartografiji sodi tudi izdelovanje globusov, reliefov, atlasov ipd. 


za radovedne
  Avtorja: Gregor Ivšek (računalništvo) in Mojmir Mosbruker (geografija)