Prizorišče zimskih olimpijskih iger v Albertvillu (Francija) leta 1992, gledano iz satelita SPOT. 
Numerična računalniška izdelava zemljišča.
Model nato dopolnijo s SPOT podobo, da bi dobili pogled iz perspektive .

Grelot, J.P. 1999. Unescov glasnik - slovenska izdaja, št. 38, L XI, december 1999, Ljubljana.