kazalonaprej

Nastanek zemljevida

Prikazovanje površja

Poseben problem pri izdelavi zemljevida je prikazovanje zemeljskega površja, npr. oblika vzpetine, strmina pobočja, vrtača, planota ali nadmorska višina.

Kartograf na karti, v skladu z merilom in namenom, na zemljevidu poleg osnovnih pokrajinskih elementov nariše še družbenogeografske podrobnosti (npr. naselja, ceste), pa tudi stvari, ki jih v pokrajini ni videti (potek meja, imena krajev ipd.). 
 

naloga