kazalonaprej

Nastanek zemljevida

Merilo in simboli

Če prikažemo zemeljsko površje na karti, ga moramo narisati veliko manjšega, kot je v resnici. Pri tem moramo ohraniti vsa razmerja. 

Merilo zemljevida nam pove, kolikokrat smo resnično razdaljo v naravi pomanjšali na zemljevidu. Ločimo opisno merilo (povemo, da je npr. 1 cm na karti 1 km v naravi), linearno (v obliki daljice) in številčno (izraženo v obliki deljenja, npr. 1:1000, 1:25000...)

Če bi hoteli narisati objekte na zemljevidu v resničnem razmerju, potem bi jih bilo večina premajhnih, da bi jih lahko videli na karti. Tako je mogoče večino pojavov na zemeljskem površju predstaviti le z določenimi simboli - dogovorjenimi kartografskimi znaki. Pomen znakov je razložen v legendi. 
 

 

naloga
za radovedne