kazalonaprej

Nastanek zemljevida

Projekcije

Za pravilno prikazovanje lege in razdalj zemeljskega površja na karti je najprej potrebno najti usklajen geometrični sistem. Najpreprostejša je mreža pravokotnih črt - stopinjska mreža, ki ji izhodišči predstavljata ekvator in greenwiški poldnevnik. V njej lahko s koordinatami točno določimo lego katerekoli točke na Zemljinem površju. 

Problem pa se pojavi, ko poskušamo del zemeljske oble, ki je zakrivljen, prenesti na ravno površino.

Površine krogle načeloma ni mogoče brez popačenj prenesti na ravno ploskev. Kartografi so si izmislili različne načine, kako preslikati del zemeljske površine iz okrogle oblike na ravnino. Tako dobimo različne projekcije. V osnovi lahko projeciramo okroglo zemeljsko površino na plašč valja (valjne projekcije), stožca (stožčne projekcije) ali na ravnino nad tečajem (azimutne projekcije).
 

naloga
za radovedne