1. naloga

V poljubnem atlasu si oglej nekaj kart in ugotovi, kako je opremljen vsak boljši  zemljevid!
 

2. naloga

V Atlasu za osnovne in srednje šole, MK Ljubljana, primerjaj karti na straneh 98 in 100. V čem se karti razlikujeta (naslov, merilo, legenda). Kateri zemljevid poudarja le eno tematiko? Katero?
namig
namig