Točkovanje aktivnosti

 
 

Točkujejo se samo aktivnosti, ki so v obsegu in v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v nazive / plačilne razrede i sicer:

  • Za projekt Evropska vas ŠR izdala potrdilo za 3 točke šolskemu koordinatorju (če aktivnosti ustrezajo Pravilniku).
  • Potrdilo o sodelovanju v projektu za 1 točko, izključno v skladu s Pravilnikom, izda Evropska hiša Maribor.