Sodelujoči 2011/2012

 

šola

naslov

kontaktna oseba - mentor

e-naslov mentorja

vsebina

Gimnazija Celje-Center

Kosovelova 1, 3000 Celje

Marjana Turnšek

marjana.turnsek@guest.arnes.si

Poljska

I. gimnazija v Celju

Kajuhova 2, 3000 Celje

Dušanka Veronek

duska.veronek@gmail.com

Francija

I. osnovna šola Celje

Vrunčeva 13, 3000 Celje

Stanislava Ferjanc

stanislava.ferjanc@guest.arnes.si

Finska

II. osnovna šola Celje

Ljubljanska 46, 3000 Celje

Natalija Rožanski

tjasa.rozanski@siol.net

Luksemburg

II. OŠ Rog. Slatina

Ul. Kozjansk. odreda 4, 3250 Rog.Slatina

Karla Koražija

karla.korazija@gmail.com

Belgija

III. osnovna šola Celje

Vodnikova 4, 3000 Celje

Bojan Kmecl

bojan.kmecl@gmail.com

Avstrija

IV. osnovna šola Celje

Dečkova 60, 3000 Celje

Melita Broz

melita.broz@gmail.com

Grčija

OŠ A.Aškerca Rimske Toplice

Aškerčeva 1, 3272 Rim. Toplice

Andrej Podpečan

andrejpodpecan@gmail.com

Italija

OŠ Bistrica ob Sotli

Bistrica/Sotli 63a, 3256

Ivan Hriberšek

ivan.hribersek@guest.arnes.si

Velika Britanija

OŠ Braslovče

Rakovlje 15b, 3314 Braslovče

Vlasta Svatina

vlastasvatina@gmail.com

Ciper

OŠ Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Karmen Lešnik
lesnik.karmen@gmail.com
Danska

OŠ Frana Roša Celje

Cesta na Dobrovo 114, 3000 Ce

Dušica Doberšek

dušica.dobersek@guest.arnes.si

Češka

OŠ Frankolovo

Frankolovo 11, 3213 Frankolovo

Petra Jager Čakš

petra.jager.caks@gmail.com

Slovaška

OŠ Hudinja Celje

Mariborska 125, 3000 Celje

Nika Cvirn

nika.cvirn@gmail.com

Malta

OŠ Lava Celje

Pucova 7, 3000 Celje

Vesna Lupše

vesnalupse@yahoo.com

Italija

OŠ Ljubečna

Kocbekova 40a, 3202 Ljubečna

Elvira Valant

elvira.valant1@gmail.com

Nizozemska

OŠ Loče

Šolska ulica 5, 3215 Loče

Anja Dizdarević

anjadiz@yahoo.com

Irska

OŠ Marjana Nemca Radeče

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Andreja Mitič Štirn

andreja.ms@siol.net

Švedska

OŠ Prebold

Graščinska 7, 3312 Prebold

Urška Krašovec

urska.krasovec1@guest.arnes.si

Bolgarija

OŠ Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva 20, 3270 Laško

Karolina Teršek

nina.tersek@gmail.com

Španija

OŠ Rogatec

Ptujska 30, 3252 Rogatec

Dunja Kos

dunja.kos@guest.arnes.si

Portugalska

OŠ Štore

Ul. Cvetke Jerin 5, 3220 Štore

Mojca Rožman

mojca.rozman10@gmail.com

Nemčija

OŠ Vitanje

Doliška cesta 1, 3205 Vitanje

Andreja Pinter

pintera@gmail.com

Madžarska

OŠ Vojnik

Prušnikova 14, 3212 Vojnik

Simona Šarlah

simona.sarlah@gmail.com

Slovenija

SEŠ Celje
Vodnikova 10. 3000 Celje
Tjaša Veber Stajnko
vebertjasa@gmail.com
VB - Škotska

SZŠ Celje

Ipavčeva 10, 3000 Celje

Maja Barbara Kokot

mbkokot@gmail.com

po poteh Florence Nightingale

ŠCC, Gimnazija Lava
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Jadranka Seles
jadranka.seles@guest.arnes.si
evropski kovanci

ŠCC, SŠ gradb. in varov. okolja

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Barbara Pušnik

bpusnik@gmail.com

slov. arhitekti v Ev.
Posl. komerc. šola Celje
Kosovelova 4, 3000 Celje
Jasmina Bornšek
jasmina.bornsek@gmail.com
Romunija

VVZ Zarja Celje

Zagajškova 8, 3000 Celje

Urška Mastnak

merkur03@gmail.com

Kolaž EU

MCC
Mariborska 2, 3000 Celje
Sonja Majcen
info.pentlja@mc-celje.si
Europe Direct
EU - PIKA
Med. fakult. za družb. in poslovne študije
Špela Majcen
spela.majcen@mfdps.si
Učimo se o EU