Sodelujoči 2007/2008

 
 

šola

naslov

kontaktna oseba - mentor

e-naslov mentorja

država

OŠ Lava Celje

Pucova 7, 3000 Celje

Marijana Kolenko

alenka.zerovnik@guest.arnes.si

Avstrija

OŠ A.Aškerca Rimske T.

Aškerčeva 1, 3272 R.T.

Daniela Gužvić

gu.daniela@gmail.com

Belgija

OŠ Rogatec

Ptujska 30, 3252 Rogatec

Natalija Krklec

natalija.krklec@guest.arnes.si

Bolgarija

OŠ Prebold

Graščinska 7, 3312 Prebold

Breda Tekavc

breda.tekavc@guest.arnes.si

Ciper

OŠ Vojnik

Prušnikova 14, 3211 Vojnik

Nataša Gorenak

majda.rojc@guest.arnes.si, natasa.gorenak@gmail.com

Češka

OŠ Dramlje

Dramlje 7a, 3222 Dramlje

Vida Verščaj

vida.verscaj@guest.arnes.si

Danska

OŠ Frankolovo

Frankolovo 11

Štefka Iršič

group1.oscef@guest.arnes.si

Estonija

III. osnovna šola Celje

Vodnikova 4, 3000 Celje

Urša Sotler

urska.sotler@guest.arnes.si

Finska

IV. osnovna šola Celje

Dečkova 60, 3000 Celje

Melita Broz

melita.broz@guest.arnes.si

Francija

OŠ Glazija

Oblakova 15, 3000 Celje

Vesna Golhleb

vesna.golhleb@guest.arnes.si, brigita.hostnik@guest.arnes.si

Grčija

OŠ Frana Roša Celje

Cesta na Dobrovo 114, Ce

Dušica Doberšek

dušica.dobersek@guest.arnes.si

Irska

OŠ Hudinja Celje

Mariborska 125, 3000 Celje

Nadja Brinovec

nadja@hudinja.si

Italija

II. osnovna šola Celje

Ljubljanska 46, 3000 Celje

Natalija Rožanski

tjasa.rozanski@siol.net

Latvija

OŠ Šempeter v Savinjski dolini

Šolska ulica 2, 3311 Šempeter

Petra Stepišnik

petra.stepisnik@guest.arnes.si

Litva

OE OŠ Rečica/Savinji

R/S 152, 3332 R/S

P. Kolenc Ozimic

polonca.kolenc-ozimic@guest.arnes.si

Luksemburg

OŠ Dobrna

Dobrna 1, 3204 Dobrna

Lea Sreš

geografija.osdobrna@guest.arnes.si

Madžarska

OŠ M.Nemca Radeče

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Joža Jeran

joza.jeran@guest.arnes.si, simona.zupancic@guest.arnes.si

Malta

OŠ P.Trubarja Laško

Trubarjeva 20, 3270 Laško

Nevenka Turnšek

nevenka.turnsek@guest.arnes.si

Nemčija

OŠ Loče

Šolska ulica 5, 3215 Loče

A.R.Ungar Dietinger

alenka-rebeka.ungar-dietinger@guest.arnes.si

Nizozemska

OŠ Štore

Ul. Cvetke Jerin 5, 3220 Š.

Mojca Rožman

mojca.rozman10@guest.arnes.si

Poljska

II. OŠ Rog. Slatina

Ul. Kozjan. odreda 4, 3250

Zdenka Ižanc

zdenka.izanc@guest.arnes.si

Portugalska

OŠ Petrovče

Petrovče 32, 3301 Petrovče

Anita Seles

Anita.Seles@guest.arnes.si

Romunija

OŠ Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69, 3225

Anica Pušnik

anica.pusnik1@guest.arnes.si

Slovaška

I. osnovna šola Celje

Vrunčeva 13, 3000 Celje

Stanislava Ferjanc

stanislava.ferjanc@guest.arnes.si

Slovenija

OŠ Ljubečna

Kocbekova 40a, 3202 Ljubeč.

Urška Glavnik

urska.glavnik@gmail.com

Španija

OŠ Bistrica ob Sotli

Bistrica/Sotli 63a, 3256

Ivan Hriberšek

ivan.hribersek@guest.arnes.si

Švedska

OŠ Frana Kranjca Celje

Hrašovčeva 1, 3000 Celje

A. Velenšek, V. Jelen

aleksandra.velensek@guest.arnes.si,veronika.jelen@gmail.com

Velika Britanija