Združeni v raznolikosti...

 

Osnovna ideja projekta je spoznavanje in sprejemanje evropske družbene in kulturno- socialne stvarnosti ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt Evropska vas v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje. Koordinatorica za Slovenijo je Evropska hiša Maribor, za celjsko regijo pa IV. osnovna šola Celje.

Svoje videnje kulturno-zgodovinskega mozaika Evrope 22 sodelujočih šol celjske regije in Vrtec Zarja predstavljajo v evropski vasi. Pri pripravi prireditve so sodelovali Mestna občina Celje - Oddelek za družbene dejavnosti, Celeia Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje ter Zgodovinski arhiv Celje.