Združeni v raznolikosti...

Osnovna ideja projekta je spoznavanje in sprejemanje evropske družbene in kulturno- socialne stvarnosti ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt Evropska vas v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje. Koordinatorica za Slovenijo je Evropska hiša Maribor, za celjsko regijo pa IV. osnovna šola Celje.

Ob dnevu Evrope 9. maja 2008 je 27 sodelujočih šol iz celjske regije predstavilo svoje videnje kulturno-zgodovinskega mozaika Evrope. V evropski vasi se bile na stojnicah izpostavljene posebnosti držav, zanimivosti, statistični podatki, etnografske posebnosti, pokrajine, ljudske šege in navade, običaji in jezik ter prepoznavnosti vsake izmed njih; na osrednjem odru pa so bile države predstavljene v pesmi, plesu, igri in v živi besedi.

V celjski regiji je v okviru Evropske vasi v vseh aktivnostih sodelovalo 5381 učencev in dijakov, ki jih je usmerjalo 335 mentorjev. Vključeni so bili 4 vrtci, 27 osnovnih šol, 12 srednjih šol, Društvo Salezijanski mladinski center, Mladinski center Celje in Dijaški dom Celje. Projekt je po evidenci sodelujočih dosegel okoli 10850 ljudi - ustvarjalcev, mentorjev, zunanjih sodelavcev, obiskovalcev in drugih, ki so kakorkoli sodelovali v letošnjem projektu

Regijske predstavitve evropskih držav so tega dne potekale tudi v Murski Soboti, Mariboru, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Bledu, Dolenjskih Toplicah, Novi Gorici in v Kopru.