Postavitev strani: Mojmir Mosbruker
   
     

AKTUALNO
tekoče informacije in nujna obvestila najdete tukaj
 

 Združeni v raznolikosti...

 

Osnovna ideja projekta je spoznavanje in razumevanje evropskega družbenega, socialnega in kulturno - zgodovinskega okolja ter spodbujanje medkulturnega sodelovanja. Projekt Evropska vas v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje, organizira ga Evropska hiša Maribor, v celjski regiji pa ga koordinira IV. osnovna šola Celje. Svoje videnje kulturno-zgodovinskega mozaika Evrope sodelujoči predstavljajo vsako leto v evropski vasi, ki jo na Dan Evrope v mesecu maju postavimo v mestnem jedru. Pri tehnični pripravi prireditve vsako leto sodeluje Mestna občina Celje.

V celjski regiji je v okviru Evropske vasi v vseh aktivnostih v obdobju 2005-2012 sodelovalo 28680 učencev, dijakov in študentov iz 27 osnovnih šol, 7 srednjih šol ter ene fakultete, ki jih je usmerjalo 2011 mentorjev. Pridružili so se jim še Glasbena šola Celje, vrtec Zarja, Društvo Salezijanski mladinski center, Mladinski center Celje in Dijaški dom Celje. Projekt je po evidenci sodelujočih dosegel okoli 82200 ljudi - ustvarjalcev, mentorjev, zunanjih sodelavcev, obiskovalcev in drugih, ki so kakorkoli sodelovali.