Stari grad

Grad stoji na hribu nad mestom in sotočjem rek Savinje in Voglajne; z njega je čudovit razled na vse mesto, celotno kotlino ter vse dohode vanjo. Zato je že od nekdaj bil strateško izredno pomemben. 

Grad so tam postavili že grofje Vovbrški v 13. stoletju. Od njih so ga podedovali Celjski ter ga še povečali. Po njihovem izumrtju sredi 15. stoletja je začel grad propadati, zadnja leta pa grad.jpg (10099 bytes) pospešeno in zelo uspešno teče njegova obnova. Grad je vsako poletje prizorišče srednjeveškega dneva in viteških iger, ki na grad pripeljejo na tisoče navdušenih obiskovalcev.

wpe2.jpg (11631 bytes)

Obiskovalci gradu se lahko dobro rekreirajo (če pridejo gor peš, po Pelikanovi poti), na samem gradu pa obujajo zgodbe o slavni grofovski in knežji družini, še posebej o nesojeni ljubezni Friderika in Veronike.