S       O      D       E      L       U      J     O      Č      I

V slovenskem merilu trenutno sodelujejo v projektu šole članice slovenske ASP mreže.

Na IV. osnovni šoli Celje se z izvedbo projekta ukvarjajo člani šolskega Unesco kluba. Le-ti so hkrati izurjeni za vodnike po mestu, njegovi kulutrni in zgodovinski dediščini.

V prvem letu projekta so spoznali spomenik, si ga ogledali, napisali zgodovinska dejstva o njem ter pobrali pri sošolcih ideje, kaj bi ti storili s spomenikom, če bi bil njihov. Vse to so zbrali na tej spletni strani.

V prihodnjem letu se bodo pri Zavodu za spomeniško varstvo pozanimali o ozadju varovanja spomenika, izdelali raziskovalno nalogo na to temo ter zbrali predloge, kako čim bolje ohraniti in promovirati spomenik.

akontakti.gif (2102 bytes)