P     R      O     J     E      K     T

"Mladi posvojijo spomenik" je nacionalni projekt UnescoASP mreže Slovenije, ki ga koordinira Unesco klub iz Pirana. Hkrati je tudi del mednarodnega projekta "Dediščina v rokah mladih" ter manifestacija podprojekta "Dediščina", ki je sam del mednarodnega projekta "Korenine in krila".

Dejavnosti se vrtijo okrog spomenika - zgodovinskega ali naravnega - ki ga mladi izberejo izmed znamenitosti v svojem domačem kraju ter ga "posvojijo". To pomeni, da se seznanijo s spomenikom, ga predstavijo drugim ter skušajo pomagati pri ohranjanju in promociji spomenika. V ta namen se povežejo tudi z ustanovami, ki so v domačem kraju zadolžene za to delo: Zavod za spomeniško varstvo, Turistična zveza...

Dolgoročni cilj projekta pa je, da se mladi naučijo biti del svojega domačega kraja, njegove skupnosti ter da se naučijo komunikacije in navežejo tesne stike z mladimi iz drugih krajev in držav.

Projekt traja tri leta; v šolskem letu 2002/03 zaključujemo prvo, spoznavno fazo projekta.

fackacilji.gif (1569 bytes)