.        
      .      
   

H  E  R  K  U  L  O   V  O

   
  . .  
.
.

S V   E   T   I   Š   Č    E

.
  .

P      r

R      o

O      j

J      e

E      k

K      t

T      p

.

facka.gif (2034 bytes)

.

S       O

D       E

L       U

J       O

Č       I

.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  .  
.

S   P  O  M  E  N  I  K

.
.
.
                 

 

CeljeGRB.gif (1773 bytes)

       

HERKULOV TEMPELJ

(KAKO IZGLEDA TEMPELJ DANES, V LETU 2013)

Leta 2002 smo sodelovali v projektu "Dediščina v rokah mladih" in posvojili "Herkulov tempelj", ki stoji na Miklavškem hribu nad Savinjo, v sadovnjaku zasebne hiše.
V letu 2003 so učenci naše šole izdelali tudi raziskovalno nalogo na to temo.

 

FOTO: Ksenija Leskovšek Korber

 

S člani UNESCO krožka IV. osnovne šole Celje smo preverili v kakšnem stanju je Herkulov tempelj danes, meseca aprila 2013. Fotografirali smo ga v mesecu aprilu, ko trava še ni bila visoka. Naleteli pa smo na kup odvrženih pločevink, kar nakazuje na slab odnos nekaterih krajanov do naše kulturno zgodovinske dediščine.

 

FOTO: Ksenija Leskovšek Korber

 

Opozorilna tabla za svetišče stoji na »Savinjskem mostu« in na  Partizanski cesti preden se pričnemo vzpenjati na Miklavški hrib. V njegovi neposredni bližini, na Maistrovi cesti, pa označbe ni in je s ceste slabo viden. Če nanj nismo pozorni ga zlahka zgrešimo.

 

        

FOTO: Ksenija Leskovšek Korber                                                     FOTO: Ksenija Leskovšek Korber

 

Za urejanje okolice svetišča je odgovorna MO Celje, strokovni nadzor izvaja Pokrajinski muzej Celje. Svetišče je last države in Pokrajinski muzej si prizadeva, da bi upravljanje svetišča prešlo nanj.
Ker Herkulov tempelj nima določenega skrbnika se za njegovo ureditev institucije ne morejo dogovoriti.
Ker je košnja zelenic, ki so v lasti MO Celje velik strošek, je svetišče največkrat skrito v travi.
»Kot je povedal direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, si želijo postaviti tablo z več podatki o svetišču, a je problem v tem, ker stroka tega svetišča
ni podrobno raziskala. Izkopavanja niso bila dokončana in tako ni jasno niti, komu je
bilo svetišče sploh namenjeno. Ob tem Rozman poudarja, da je za postavitev nove obvestilne signalizacije zaradi novega Zakona o varstvu kulturne dediščine treba pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Obljublja, da si bodo v muzeju prizadevali za postavitev tabel. Obljubo, da bodo predlog po dodatni označbi upoštevali, so dali tudi na Mestni občini Celje.  BOJANA AVGUŠTINČIČ, Novi Tednik št. 41- 28. maj 2010«
V šoli smo se odločili, da bomo, v šolskem letu 2013/14, MO Celje prosili za dovoljenje, da sami izdelamo in postavimo opozorilno tablo, v neposredni bližini spomenika.

Kamnu tudi zob časa ni mogel zadati prehudih ran.

 

        

FOTO: Ksenija Leskovšek Korber                                                     FOTO: Ksenija Leskovšek Korber

 

Da bi bil uvod v predmet zgodovine, za učence, še bolj zanimiv in privlačen, smo razmišljali, da bi v 6. razredih, v šolskem letu 2013/14, pričeli z uro zgodovine na prostorih Herkulovega templja.

Celje, 2013

 

Avtorica: Ksenija Leskovšek Korber