PILOTSKI PROJEKT IV. OŠ CELJE

wpe3.jpg (26932 bytes)

"Velika pot okoli sveta je le način, kako poduhovljen človek najde svoj dom."

Paul Theroux


Namen projekta je vzgojiti učence v “dobre” turiste oz. popotnike: da bodo spoznali in znali občudovati in spoštovati tuje znamenitosti in s tem tudi kulturo in običaje, morajo najprej spoznati in spoštovati svoje domače zaklade.

grad.jpg (10099 bytes) Operativni cilji projekta

Dejavnosti v sklopu projekta v šol. letu 2001/02

Konkretni rezultati projekta - izdelki


Operativni cilji projekta:

# Učencem približati domači kraj, jim pomagati, da ga bolje spoznajo z različnih plati

# Ustvariti čustveno povezanost učencev z domačim krajem

# Varovanje naravne in kulturne dediščine naj postane vrednota učencev

* S tem tudi postanemo del mednarodnega projekta PATRIMONITO (varovanje dediščine), ki je del projekta KORENINE IN KRILA

# Učence vzgojimo v dobre vodiče po domačem kraju ter dobre turiste drugod

* S tem se pridružimo mednarodnemu projektu TURIZEM, ki je del projekta KIK

# Navezujemo stike s šolami iz drugih krajev in držav – jih povabimo na obisk, jim razkažemo mesto, pomagamo pri organizaciji ekskurzij...


grofija.gif (69265 bytes)

CeljskiStrop.JPG (37515 bytes)

nocnoCelje.JPG (33026 bytes)

Dejavnosti v sklopu projekta v šol. letu 2001/02:

# Oddelčne skupnosti na predmetni stopnji "posvojijo" 12 celjskih kulturno-zgodovinskih znamenitosti

# Šola postane "mesto v malem"

# Izdelamo mapo "Celje - moje mesto", v kateri so zbrani izdelki učencev iz prejšnje točke

# Unescov krožek pripravi vodeni sprehod po mestu, ki vključuje vseh 12 znamenitosti

# Rezultate projekta predstavimo na Internetu

# S projektom se predstavimo na Festivalu vzgoje in izobraževanja

# Izvedemo vsakoletni kulturni dan Kulturno-zgodovinska dediščina Celja

# Projekt predstavimo nekaterim šolam iz Slovenije in tujine in jih povabimo k sodelovanju


glavnitrg.gif (65858 bytes) theatre.gif (58072 bytes) panorama.gif (120124 bytes)

Konkretni rezultati projekta - izdelki:

# Mapa kulturno-zgodovinskih znamenitosti Celja skozi oči otrok

# Zemljevid Celja z vrisanimi znamenitostmi in fotografijami

# Internetne strani

# Video posnetek sprehoda po mestu, kjer so učenci vodiči


CeljeGRB.gif (1773 bytes)

Avtorica in koordinator projekta

Melita Broz

Na vrh