Strokovne delavke

Ime in priimek
Zaposlitev
Alenka Kostanjevec
knjižničarka
Ivanka Turinek Federnsberg
svetovalna delavka
Helena Čuvan
pomoč. ravnateljice
Katja Kojnik Vengust
spec. pedagoginja
  Barbara Jošt logopedinja