Učitelji

pedagoški delavci

strokovne delavke

vodstvo šole

   

Učenci

18 oddelkov, 428 učencev

6 oddelkov podaljšanega bivanja