Šola

september 1962

pričetek pouka v novi šoli

februar 1964

pionirski odred se poimenuje po narodnem heroju Ivanu Kovačiču Efenki

september 1966

ustanovljen varstveni oddelek

maj 1967

prvo mesto naših športnikov na 1. mladinski olimpiadi

maj 1967

podelitev prvih bralnih značk

1968 - 69

začetek uspešnega delovanja kulturnih krožkov

april 1970

odprtje šolskega igrišča

1972

učenci prvič obiskujejo smučarsko in plavalno šolo

april 1975

ustanovljena pionirska hranilnica

november 1975

šola dobi ime po narodnem heroju Ivanu Kovačiču Efenki

1982

posebej zaživijo kulturne, naravoslovne in raziskovalne dejavnosti

1984

šola dobi prvi računalnik ZX Spectrum

april 1992

šola postane samostojni javni zavod in se preimenuje v IV. OŠ Celje

1992

svečana počastitev 30-letnice šole, prvi teden dejavnosti, odprtje računalniške učilnice in nov logotip šole

1994

prenova šolskega igrišča

1995

knjižnica zaživi v novi podobi

1995-96

ustanovljen klub mladih raziskovalcev Heureka, začetek sodelovanja z nogometno šolo Mali šampion

1996

prva nagrada MŠŠ za najboljšo internetno stran, maskota šole

1997

šola dobi status izobraževalnega centra za rač. opismenjevanje

1999

državni prvaki v rokometu - dečki

1998 - 2002

najboljša športna šola na Celjskem

maj 1999

mladi lutkarji zmagajo na obč. srečanju in se udeležijo lutkovnega maratona v Sl. Bistrici

september 1999

članstvo v Unesco ASP, sodelovanje na prvih mednarodnih športnih igrah mladih iz dežel Alpe - Jadran

november 1999

šola je izbrana med 5 najboljšimi na področju računalništva v Sloveniji

maj 2000

zmaga na kvizu Male sive celice

2001 - 2002

na šoli poteka občinska predstavitev raziskovalnega dela v okviru gibanja Mladi za Celje

2002

40. rojstni dan šole

2002

prvo sodelovanje v mednarodnem projektu

2003

začetek ustvarjanja otroške folklorne skupine Facka

julij 2003

pričetek prenove šole

september 2004

uradna otvoritev prenovljene šole

2005

prvič sodelujemo v mednarodnem projektu Evropska vas (Finska)

2005

pevci OPZ osvojijo srebrno priznanje na mednarodnem pevskem festivalu Festa Musicale

2005

pri pouku geografije prvič izpeljemo projekt učenja na daljavo

2006

prvič organiziramo Celjsko miljo - tek prijateljstva v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine

2008

aktivno sodelujemo na Festivalu slovenskega šolstva

2008

prvo leto vstopimo v popolno devetletko

2009

šola dobi prvo interaktivno tablo

 

NAZAJ