9. razred

Tema: BESEDOSLOVJE

Kaj so sopomenske besede?
Naštej nekaj popolnih spomenk.
Razloži izraze: protipomenka, nadpomenka, podpomenka.
Postavi ustrezna naglasna znamenja na enakopisnice: življenjepis napišemo na bel list. Z drevesa je padel še zadnji list; Jesen se je odela v škrlatne barve. Jesen so posadili zraven hrasta; Peti je začela v drugem razredu. Na tekmovanju je bil peti.
Kaj je besedna družina?
Tvori besedno družino s pomoèjo korena -slad-.
Kakšna je razlika med besedno zvezo in stalno besedno zvezo?
Naštej 3 sinonime za besedo fraza.
Razloži fraze: Poèutil sem se kot peto kolo; Celo življenje ga je ovijala okrog prsta; Nalijmo si čistega vina.
Poišèi pet pregovorov, ki vsebujejo besedo roka.


Spletna razlagaTema: OPIS IN OZNAKA OSEBE

O poljubno izbranih osebah lahko napišemo več vrst neumetnostnih besedil, npr. opis, oznaka, življenjepis, pripoved o življenju ...

Poskusi napisati različna besedila za spodnje osebe:


             Tema: PRIREDNO ZLOŽENA POVED

1. Podčrtaj priredno zloženi povedi.
Cvetje lahko zgodaj spomladi uničita mraz in ivje.
Slovenščina mi dela težave, ker pri pouku ne poslušam.
Vsak dan se sprehajam s psom, saj se pri tem zelo sprostim.
Ali bom odšla na morje ali pa se bom hodila kopat na Bled.

2. Tvori ustrezno priredno poved.
Ne maram mehiških telenovel (vzročno) ...
Matematiko sem se učil deste dni ( protivno) ...
Ne samo da bo v nedeljo deževalo (stopnjevalno) ...
Cel dan bom delala na vrtu (vezalno) ...

3. Ugotovi, za katero priredje gre.
Naveličala sem se smučanja, zato se zdaj raje ukvarjam s tenisom.
V soboto sem bila v kinu ter potem odšla še na pizzo.
Hotel sem iti na izlet s prijatelji, a mi starši niso dovolili.
Odpeljali so ga v bolnišnico, zlomil si je namreč nogo.

4. Iz naslednjih povedi tvori vzročno in posledično priredje.
Strah me je bilo. Pisali smo kontrolno nalogo iz fizike.

5. Pravopisno uredi besedilo.
Od 1. do 15. aprila v sloveniji poteka popis prebivalstva saj je vsakih deset let to potebno storiti. Popisovalci so oblečeni v rumene majice zato se jih zlahka prepozna. Letos s popisom prihaja novost saj se boste lahko popisali sami ali pa se boste prepustili spraševanju popisovalca. Slednji so predvsem mladi študenti in študentke ki prihajajo z različnih fakultet. Popisni listi so dolgi pa nam vseeno ne bodo vzeli preveč časa. Ne samo da nas bo popis prešetel ampak nam bo na koncu postregel z veliko pomembnimi in zanimivimi informacijami.


Spletna razlagaTema: PREGLED LITERARNIH OBDOBIJ
"barok, razsvetljenstvo, romantika"

       
Dr. France Prešeren                Janez Svetokriški                 Anton Tomaž Linhart

Kaj smo letos prebrali iz teh obdobij v berilu?

Valentin Vodnik: Moj spomenik

Valentin Vodnik velja za prvega slovenskega posvetnega pesnika. Njegovo delo je bilo zelo raznoliko, saj je popolnoma v duhu razsvetljenstva Slovencem dal prvi časopis (Lublanske novize), prvo pesniško zbirko (Pesme za pokušino), pratiko, slovnico ter številne druge priročnike. Skupaj z Linhartom, Japljem, Kumerdejem in ostalimi preroditelji se je dobival v Zoisovi knjižnici ter snoval  razvoj Slovencev in slovenske kulture.

V osebnoizpovedni pesmi Moj spomenik je prepletel bivanjsko in pesniško tematiko, ki ju je združil v idejo:

Ne hčere ne sina
 po meni ne bo,
dovolj je spomina:
me pesmi pojo.

Kitici določi rimo, poišči ritem, poimenuj stopico ter na osnovi teh podatkov kitico tudi poimenuj.
Poišči poosebitev.
Kje v poeziji slovenske romantike kasneje še srečamo takšno stopico, zakaj jo je pesnik izbral takrat?
Ali lahko zgornjo kitico prebereš še kje drugje kot v knjigah? Kje?
Kakšen je pomen Vodnika za Slovence?
Kakšna je bila vloga Žige Zoisa?
Kaj je slovenska literatura dobila z razsvetljenstvom?


France Prešeren: Zdravljica, Glosa, Gazele, 6 

Bistveni pojmi za zgornje pesmi so: napitnica, likovna pesem, cenzura, ideja, 7. kitica - himna, ritem, rima, glosa, decima, moto ali geslo, pesniška ideja, ljubezenska pesem, notranja rima, refren, kraljevska hiša, cikel ...

Spletna razlaga
Tema:  DOMAČE BRANJE
Richard Bach: Jonatan Livingston Galeb, Antoine de Saint Exupery: Mali princ

PRIJATELJSTVO, LJUBEZEN, ODRAŠČANJE

Navodilo za 2. šolski spisNEUMETNOSTNO BESEDILO: RAZMIŠLJANJE O ODRAŠČANJU IN PRIJATELJSTVU OB KNJIGAH MALI PRINC IN GALEB

"Udomačiti? To pomeni - ustvarjati vezi."Za domače branje si prebral knjigi Mali princ in Jonatan Livingston Galeb. Čeprav sta pripovedi na prvi pogled enostavni, sta po svojem sporočilu eni od najpomembnejših knjig, kar jih je bilo kdaj napisanih. Govorita o življenju, prijateljstvu in ljubezni ter sta močan simbol odraščanja, zorenja in odnosov med ljudmi.

Besedilo, ki ga boš tvoril, naj vsebuje tvoje razmišljanje o odraščanju, njegovih slabih in dobrih straneh, o prijateljstvu (lahko opišeš kakšno izkušnjo), kakšen naj bi bil dober prijatelj, kako obdržati dobrega prijatelja, o težavah v šoli ...

Pri pisanju se naveži na prebrani knjigi ter na pesem Toneta Pavčka Pesem o zvezdah. Lahko vključiš tudi citate oz. pomembne misli iz besedil.

Besedilo naj bo deljeno na uvodm, jedro in zaključek. Spis naj bo razumljiv, miselno urejen ter naj ima jasen pomen. Povedi naj bodo med seboj povezane tudi vsebinsko.

Pazi na pravopisno in slovnično pravilnost ter estetsko urejenost pisave.

Želim ti veliko uspeha.TEMA: Opis poti in potopis
(lastnosti in razlike med neumetnostnima besediloma)

TEMA: Realizem in naturalizem

Obdobje, predstavniki, romantični realizem, objektivni realizem (ponovitev 8. razreda).

Naturalizem
 Predstavniki: Zofka Kveder, Fran Govekar, Alojz Kraigher

Zofka Kveder: Potovalci

Črtica govori o dogajanju v Hamburgu konec 19. stoletja, ko se tam zbirajo izseljenci iz cele Evrope, ki čakajo na odhod v Amreriko. Mesto je zvočno in barvno predstavljeno z mojstrsko besedo, ki odkriva tudi velika nasprotja tistega časa izkoriščajočega kapitalizma.

Čemerno stoje bahate palače ob umazanem jezeru, ki se je razlilo v osrčju mesta.
Grda megla se obeša danes okrog marmornih pročelij, okrog muzejskih kupol in razkošnih streh ponosnih cerkva.
Mrtvo zijajo v človeka nepregledne vrste slepih oken kakor očo site zverine.
Neprestano teče topla voda iz prh in nesnaga vseh krajev Evrope se odteka v kanale.
Oh, oči so težke od solz in kakor obsojenci stopajo na ladjo.
Ali pred vsemi temi tujimi očmi jokaš in tvoj jok je grenek kot pelin.
Oh, ladja se maje in iz tisoč src je brizgnila bridka rdeča srčna kri.
Zbogom, Evropa!
TEMA: ModernaOpiši literarno obdobje in naštej slovenske predstavnike.
Kakšne pesmi je pisal Josip Murn Aleksandrov in zakaj?
V čem se razlikujeta pesmi Kmečka pesem in Pesem (V daljavi)?
Kako razmišlja Murn o povezanosti narave in človeka?
Razmisli o sporočilu pesmi Dragotina Ketteja Na otčevem grobu.
Opiši zunanjo zgradbo soneta.
Kaj je simbol?
Zakaj je pesem Z vlakom domovinska pesem?
Kako je Oton Župančič zvočno oblikoval  pesem Žebljarska?
Kdo je bil Ivan Cankar; kaj veš o njegovem simbolizmu?
Naštej nekaj Cankarjevih del iz vseh literarnih zvrsti.


Spletna razlaga