| arhiv | terensko delo | itinerariji |

Ekskurzija s terenskim delom je specifična oblika vzgojno-izobraževalnega dela neposrednega proučevanja vsebin na primarnih virih, ki jih ne moremo prenesti v učilnico. Ekskurzija se loči od izleta, katerega osnovni namen je zabava , rekreacija ali sprostitev, saj so specifično ciljne, didaktično in metodološko pripravljene ter evalvirane. Lahko so multidisciplinarne, ki zagotavljajo aktivno celostno spoznavanje pokrajine, ali pa strokovne z ozko omejenim tematskim namenom. Naše šolske ekskurzije so multidisciplinarne in potekajo v času pouka.

E K S K U R Z I J E