AKTUALNO V ŠOL. LETU 2001/2002

Šolski koledar 2001/2002
Razporeditev pouka
Šola v naravi
Tekmovanja v znanju
Hišni red
Marsikaj zanimivega lahko najdete tudi na naslovu MŠŠ.

Šolski koledar 2001/2002
 
Ponedeljek, 3. september 2001 pričetek pouka

sprejem prvošolcev ob 17. uri

Ponedeljek, 17. september 2001  dan zlatih knjig, začetek branja za BZ
1. - 6. oktober 2001 teden otroka
29. oktober – 4. november 2001 JESENSKE POČITNICE
Ponedeljek, 17. december 2001 1. redovalna konferenca
17. do 21. december 2001 ŠN 5. Razred – AREH
Petek, 21. december 2001 zaključek pouka v 1. ocenjevalnem obdobju
Ponedeljek, 24. december 2001 pouka prost dan
25. december 2001 – 2. januar 2002 NOVOLETNE POČITNICE
Sobota, 5. januar 2002 Nadomeščanje za 24. dec., filmski kult. dan 
7. – 11. januar 2002 ŠN 7. Razred – CŠOD 
Petek, 8. februar 2002  Slovenski kulturni praznik
12. in 13. februar 2002  Poskusno preverjanje znanja
Torek, 12. februar 2002 pustni torek
Petek, 15. februar 2002  Informativni dan na srednjih šolah
25. februar – 3. marec 2002 ZIMSKE POČITNICE
Ponedeljek, 24. marec 2002 2. redovalna konferenca
Petek, 29. marec 2002 zaključek 2.ocenjevalnega obdobja
Ponedeljek, 1. april 2002 Velikonočni ponedeljek
Sobota, 13. april 2002  Nadomeščanje za 3. maj, dan varnosti
27. april – 5. maj 2002 PRVOMAJSKE POČITNICE
Petek, 3. maj 2002 pouka prost dan ( nadomeščanje 13. apr. ) 
21. in 22. maj 2002 

4. in 5. junij 2002 

skupinsko preverjanje znanja (redni rok)

skupinsko preverjanje znanja (naknadni rok )

3. – 7. Junij 2002 ŠN 6. Razred - CŠOD
Ponedeljek, 10. junij 2002 zaključna redovalna konferenca za 8.r
10. – 14. junij 2002 ŠN 4. Razred 
Četrtek, 13. junij 2002 valeta za osmošolce 
Petek, 14. junij 2002 zaključek pouka za učence 8. razreda
Ponedeljek, 17. junij 2002 zaključna redovalna konferenca za 1. do 7.r.
Petek, 21. junij 2002 zaključek pouka za učence od 1. do 7. r.

Delovni sestanki učiteljskega zbora, sestanki strokovnih aktivov in oddelčnih učiteljskih zborov:

Pedagoške konference: avgust, september, november, januar, april

Govorilne ure:

Roditeljski sestanki: Popravni izpiti: Nadomeščanje pouka:
...na vrh...

Razporeditev pouka


Šola v naravi
 
Razred
Kraj - aktivnost
Čas
4.
Terme Zreče - plavanje
junij 2002
5.
Ruška koča (Pohorje) - smučanje
17.-21. dec. 2001
6.
CŠOD-Rakov Škocjan, Tolmin
3.-7.junij 2002
7.
CŠOD - Libeliče, Kostel
7.-11. januar 2002
8.
Boč - sistematika gozda, astronomija
junij 2002

 
Unescov tabor v Piranu (klub OZN)
24.-30.september 2001

...na vrh...


Tekmovanja v znanju
 

Področje
šolsko 
področno
državno

razred

Mentor 
Računanje je igra
maj 2002
   
1.-4.
Helena Čuvan
Cici-Vesela šola 19.04.2002    
1.-3.
R. Lupše-Knez 
Vesela šola Pila 11.02.2002
22.03.2002
26.04.2002
4.-8.
R. Lupše-Knez
Veš vem    
22.04.2002
2.-4.
Dragica Kranjc
Logika 21.09.2001
13.10.2001
10.11.2001
5.-8.
Branka Gal
Matematika (Vegovo) 21.03.2002
5.04.2002
20.04.2002
2.-8.
Branka Gal
Fizika (Stefanovo) 11.03.2002*
23.03.2002
13.04.2002
7.,8.
Branka Gal
Računal.: Word,Corel 
26.10.2001
22.11.2001
17.12.2001
7.,8.
Gregor Ivšek
Mladi tehniki
30.04.2002*
31.05.2002*
1.06.2002
5.-8.
Marja Poteko
Kaj veš o prometu
15.04.2002*
30.04.2002*
1.06.2002
6. – 8.
Marja Poteko
Kemija (Preglovo)
08.03.2002
22.03.2002
12.04.2002
7.,8.
L. Hribernik
Slovenski j. (Cankarjevo)
13.02.2002
 
16.03.2002
7.,8.
J. Hribernik
Angleški jezik
14.03.2002
 
17.04.2002
8.
B.Cmok Mlinarič
EP1 Reading Badge

(angleška bralna značka)

22.02.2002*
   
4.-8.
Melita Broz
Zemljepis
01.10.2001
9.10.2001
24.4.2002
6.-8.
M. Mosbruker
Zgodovina
06.02.2002
7.3.2002
23.04.2002
6.-8.
Melita Broz
Spoznajmo sladk. bolezen
8.-12.10.01
 
10.11.2001
7.,8.
Simona Zobec
Male sive celice      
6.
Helena Čuvan
Športna tekmovanja
Po urniku športne zveze
1 .- 4.

5. - 8.

D. Kranjc

A. Šauperl

A. Kitanovski

...na vrh...

Hišni red

Učenci prihajamo v šolo 10 minut pred poukom in takoj po zadnji uri odidemo domov. Obvezno oddamo vso odvečno garderobo na prostor, ki je določen za oddelčno skupnost. Obujemo šolske copate, ki ne drsijo. Vrednostnih predmetov ne nosimo v šolo, vsi ostali pa naj bodo označeni. Mobilnih telefonov v šoli ne potrebujemo, saj imamo govorilnico. Zaradi varnosti bomo tudi rolerje pustili doma. Da bo življenje in delo prijetno tudi v času rednega pouka, smo odgovorni vsi učenci. Oddelčna skupnost, ki bo skozi vse leto najbolj disciplinirana in odgovorna za svoja dejanja, bo nagrajena z enodnevnim izletom. Ocenjevanje se izvaja po pravilniku za točkovanje discipline, ki ga je v šolskem letu 1996/97 oblikovala šolska skupnost učencev. V času šolskega pouka in odmorov ne zapuščamo šolskega poslopja brez dovoljenja razrednika ali pisnega opravičila staršev. Če pouk zamudimo iz opravičenega razloga, lahko med uro stopimo v razred. V nasprotnem primeru se vključimo v učni proces naslednjo šolsko uro in počakamo pred vrati šole. Med poukom se ne zadržujemo po avlah in straniščih. Tisti, ki smo vključeni v interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk..., se v šoli zadržujemo le v času trajanja dejavnosti. Petminutni odmor je namenjen le za menjavo učilnic in pripravo na naslednjo uro, glavni odmor po tretji učni uri pa sprostitvi in nabiranju moči za šolsko delo. Učenci vemo, da je povečan hrup zdravju škodljiv, zato se vedemo tako, da ne motimo ostalih. Učenci smo lahko med odmorom le v tisti avli, kjer imamo naslednjo uro pouk. Čas, namenjen malici, se v celoti izkoristi v razredu. Učenci, ki smo imeli 2. učno uro športno vzgojo, tehnično vzgojo ali računalništvo, malicamo v jedilnici.

Učenci na kosilo čakamo mirno, v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. V času kosil imamo dovoljen vstop v jedilnico le dežurni učenci in tisti, ki smo na kosila naročeni. Ob neprimernem vedenju boste prikrajšani za dobrote naše kuhinje.

Oddelčne skupnosti bomo skrbele za lep videz šole in njene okolice. Za red in čistočo v šoli smo odgovorni vsi učenci vsak dan skozi celo šolsko leto. Okolico šole pa bomo oddelčne skupnosti čistile trikrat letno. Opravljeno delo se bo upoštevalo pri točkovanju discipline. Dežurni učenci skrbimo za varnost učencev tako, da so šolska vrata stalno zaklenjena. Odpiramo jih le po potrebi in vse tuje obiskovalce zapišemo v zvezek za dežurstva. Vse kršitve hišnega reda sporočimo v tajništvo šole. Učenci prinesemo za vse izostanke pisna opravičila staršev ali zdravnika do 1. razredne ure, v nasprotnem primeru bodo ti izostanki neopravičeni. Večjo pozornost bomo namenili lepemu kulturnemu vedenju. Skupnosti bomo izbirale učenca, učenko, ki se najlepše vedeta.

Učenci bomo zbirali odpadni papir in ga trikrat letno prinesli v šolo. S prisluženim denarjem bomo pomagali učencem pri plačilu šole v naravi, ekskurzij...

Prav je, da vse oblike nasilja učenci sporočimo razredniku, ostalim učiteljem ali socialni delavki.

Cigarete, alkoholne pijače in vse druge zdravju škodljive snovi v šolo ne spadajo.

Materialno škodo, do katere pride zaradi razgrajanja ali malomarnosti, je povzročitelj dolžan poravnati.

...na vrh...