Šolski koledar 2000/2001
Razporeditev pouka
Šola v naravi
Tekmovanja v znanju
Hišni red
Marsikaj zanimivega lahko najdete tudi na naslovu MŠŠ.

Šolski koledar 2000/2001
 
Ponedeljek, 4. september 2000 pričetek pouka

sprejem prvošolcev ob 17. uri

2. - 6. oktober 2000 teden otroka
30. oktober – 5. november 2000 JESENSKE POČITNICE
20. – 24. november 2000 CŠOD 7.razred
Ponedeljek, 18. december 2000 1. redovalna konferenca
18. do 22. december 2000 ŠN 5. razred – AREH
Petek, 22. december 2000 Zaključek pouka v 1. ocenjevalnem obdobju
25. december 2000 – 2. januar 2001 NOVOLETNE POČITNICE
Četrtek, 8. februar 2001 

Petek, 9. februar 2001

Slovenski kulturni praznik

Pouka prosto

13. in 14. februar 2001  Poskusno preverjanje znanja
19. do 25. februar 2001 ZIMSKE POČITNICE
Torek, 27. februar 2001 Pust
Ponedeljek, 26. marec 2001 2. redovalna konferenca
Petek, 30. marec 2001 Zaključek 2.ocenjevalnega obdobja
Ponedeljek, 16. april 2001 Velikonočni ponedeljek
27. april – 2. maj 2001 PRVOMAJSKE POČITNICE
Sobota, 5. maj 2001 Pouk – delovna sobota za 9. februar 
22. in 23. maj 2001

5. in 6. junij 2001

Skupinsko preverjanje znanja (redni rok)

Skupinsko preverjanje znanja (naknadni rok )

Ponedeljek, 11. junij 2001 Zaključna redovalna konferenca za 8.r
11. – 15. junij 2001 ŠN 4. razred – Zreče
Četrtek, 14. junij 2001 Valeta za osmošolce 
Petek, 15. junij 2001 Zaključek pouka za učence 8. razreda
Ponedeljek, 18. junij 2001 Zaključna redovalna konferenca za učence od 1. do 7. razreda 
Petek, 22. junij 2001 Zaključek pouka za učence od 1. do 7. r.

Delovni sestanki učiteljskega zbora, sestanki strokovnih aktivov in oddelčnih učiteljskih zborov:

Pedagoške konference: avgust, september, november, januar, april

Govorilne ure:

Roditeljski sestanki: Popravni izpiti: Nadomeščanje pouka: sobota, 5. maj 2001 (namesto petka, 9. februarja)
 


...na vrh...

Razporeditev pouka


Šola v naravi
 
Razred
Kraj - aktivnost
Čas
4.
Terme Zreče - plavanje
junij 2001
5.
Ruška koča (Pohorje) - smučanje
18.-22. dec. 2000
6.
CŠOD-Seča, Rakov Škocjan 17.-20.april 2001
7.
CŠOD - Rak, Medved
20.-24. november 2000
8.
Boč - sistematika gozda, astronomija
7. in 8. junij
2001

 
Unescov tabor v Piranu (klub OZN)
1.-7.oktober 2000

...na vrh...


Tekmovanja v znanju
 
Področje
Termin
Raz.
Mentor
Šolsko
Podr.
Državno
Računanje je igra
maj 2001
   
1.-4.
H. Čuvan
Cici - vesela šola
20.4.2001
   
1.-3.
R. Lupše
Vesela šola Pila
2.2.2001
   
4.-8.
R. Lupše
Zgodovina
6.2.2001
   
6.-8.
M. Broz
Zemljepis
3.4.2001
   
6.-8.
M.Mosbruker
Matem. (Vegovo)
15.3.2001
   
2.-8.
B. Gal
Fizika (Stefanovo)
12.3.2001
   
7.-8.
B. Gal
Računalništvo
Word

Corel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-8.
G. Ivšek
Mladi tehniki 2.-26.4.2001       
M. Poteko
Kemija (Preglovo)
4.4.2001
   
7.-8.
P. Hribernik
Slov. (Cankarjevo)
15.2.2001
   
7.-8.
J. Hribernik
Angl. jezik
7.3.2001
   
8.
S. Križnik
EPI Reading Badge
20.3.2001
7.-8.
B. Cmok
Športna tekmovanja
po urniku športne zveze
1.-8.
A. Kitanovski
V. Ferme
A. Šauperl
Tekmovanje iz znanja slad. bolezni
9.-13.10.2000
   
6.-7.
S. Zobec

...na vrh...

Hišni red

Učenci prihajamo v šolo 10 minut pred poukom in takoj po zadnji uri odidemo domov. Obvezno oddamo vso odvečno garderobo na prostor, ki je določen za oddelčno skupnost. Obujemo šolske copate, ki ne drsijo. Vrednostnih predmetov ne nosimo v šolo, vsi ostali pa naj bodo označeni. Mobilnih telefonov v šoli ne potrebujemo, saj imamo govorilnico. Zaradi varnosti bomo tudi rolerje pustili doma. Da bo življenje in delo prijetno tudi v času rednega pouka, smo odgovorni vsi učenci. Oddelčna skupnost, ki bo skozi vse leto najbolj disciplinirana in odgovorna za svoja dejanja, bo nagrajena z enodnevnim izletom. Ocenjevanje se izvaja po pravilniku za točkovanje discipline, ki ga je v šolskem letu 1996/97 oblikovala šolska skupnost učencev. V času šolskega pouka in odmorov ne zapuščamo šolskega poslopja brez dovoljenja razrednika ali pisnega opravičila staršev. Če pouk zamudimo iz opravičenega razloga, lahko med uro stopimo v razred. V nasprotnem primeru se vključimo v učni proces naslednjo šolsko uro in počakamo pred vrati šole. Med poukom se ne zadržujemo po avlah in straniščih. Tisti, ki smo vključeni v interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk..., se v šoli zadržujemo le v času trajanja dejavnosti. Petminutni odmor je namenjen le za menjavo učilnic in pripravo na naslednjo uro, glavni odmor po tretji učni uri pa sprostitvi in nabiranju moči za šolsko delo. Učenci vemo, da je povečan hrup zdravju škodljiv, zato se vedemo tako, da ne motimo ostalih. Učenci smo lahko med odmorom le v tisti avli, kjer imamo naslednjo uro pouk. Čas, namenjen malici, se v celoti izkoristi v razredu. Učenci, ki smo imeli 2. učno uro športno vzgojo, tehnično vzgojo ali računalništvo, malicamo v jedilnici.

Učenci na kosilo čakamo mirno, v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. V času kosil imamo dovoljen vstop v jedilnico le dežurni učenci in tisti, ki smo na kosila naročeni. Ob neprimernem vedenju boste prikrajšani za dobrote naše kuhinje.

Oddelčne skupnosti bomo skrbele za lep videz šole in njene okolice. Za red in čistočo v šoli smo odgovorni vsi učenci vsak dan skozi celo šolsko leto. Okolico šole pa bomo oddelčne skupnosti čistile trikrat letno. Opravljeno delo se bo upoštevalo pri točkovanju discipline. Dežurni učenci skrbimo za varnost učencev tako, da so šolska vrata stalno zaklenjena. Odpiramo jih le po potrebi in vse tuje obiskovalce zapišemo v zvezek za dežurstva. Vse kršitve hišnega reda sporočimo v tajništvo šole. Učenci prinesemo za vse izostanke pisna opravičila staršev ali zdravnika do 1. razredne ure, v nasprotnem primeru bodo ti izostanki neopravičeni. Večjo pozornost bomo namenili lepemu kulturnemu vedenju. Skupnosti bomo izbirale učenca, učenko, ki se najlepše vedeta.

Učenci bomo zbirali odpadni papir in ga trikrat letno prinesli v šolo. S prisluženim denarjem bomo pomagali učencem pri plačilu šole v naravi, ekskurzij...

Prav je, da vse oblike nasilja učenci sporočimo razredniku, ostalim učiteljem ali socialni delavki.

Cigarete, alkoholne pijače in vse druge zdravju škodljive snovi v šolo ne spadajo.

Materialno škodo, do katere pride zaradi razgrajanja ali malomarnosti, je povzročitelj dolžan poravnati.

...na vrh...